Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Projekt "Seznam se bezpečně"

Královéhradečtí policisté se připojili k projektu „Seznam se bezpečně“. Jedná se o kampaň portálu www.seznam.cz, zaměřenou na rizika spojená s internetem. V této souvislosti vznikl film (http://www.seznamsebezpecne.cz/), určený dětem ve věku 12-16 let, jejich rodičům a pedagogům.

Je to již druhý projekt v oblasti ICT a jejich možných nebezpečí vázaných na mladou generaci, ve kterém se policisté Královéhradeckého kraje realizují. První projekt, do kterého se zapojili, je projekt "E-bezpečí" (http://www.e-bezpeci.cz/).

Odkazy:
  • projekt "Seznam se bezepčně" - www.seznamsebezpecne.cz
  • Znáte rizika internetu? - http://www.policie.cz/clanek/sprava-vychodoceskeho-kraje-aktuality-znate-rizika-internetu.aspx
  • projekt "Bezpečný internet" - http://www.microsoft.com/cze/athome/bezpecnyinternet/ (komiks pro děti; zdroj: Microsoft)
  • Bezpečný_internet.mp3 - http://www.policie.cz/soubor/bezpecny-internet-mp3.aspx
Zdroj: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“