Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Podpořte strážce pralesa

Přineste starý mobil, podpořte strážce pralesa.

Jeden z poddruhů goril je v Africe ohrožován těžbou koltanu, ten se používá při výrobě mobilních telefonů i jiné elektroniky.

Každý mobilní telefon, který vhodíte do sběrné nádoby na místech k tomu určených (např. ZOO Praha, Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice) bude recyklován a společnost REMA Systém za něj vyplatí 10,-Kč na ochranu goril ve volné přírodě.

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.remasystem.cz/index.php/cs/o-nas/novinky/pomahame-gorilam

Koltan (coltan) je průmyslový název kolumbitu-tantalitu, matně černé rudy, ze které se získávají prvky niob a tantal. Koltan se ve velkých množstvích nachází v Kongu, kde ho je 80 procent celosvětových zásob. Rafinovaný koltan je důležitou součástí při výrobě kondenzátorů, používaných při výrobě malých elektronických součástek, zejména mobilních telefonů, notebooků a ostatních elektronických přístrojů.

Plakátek naleznete na stránkách http://www.zoopraha.cz/upload/img/757a87cacf318e5fc3c533de1674b576.jpg

Zdroj: Středisko ekologické výchovy Sever
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“