Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Na kole do Istanbulu aneb Návod pro starší a pokročilé, 2. část

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vás zve na druhé pokračování besedy Na kole do Istanbulu.

Cestovatel-amatér prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc., dovrší své vyprávění o putování na kole přes střední a jihovýchodní Evropu až do tureckého Istanbulu. Ve druhé části naváže prof. Dršata na cestu v Rumunsku, a jestli šťastně dorazí až do Istanbulu, se přijďte přesvědčit 12. ledna 2011 v 18:00 hodin do konferenčního sálu v 5. podlaží.

Plakátek k akci naleznete na stránkách http://www.svkhk.cz/getattachment/848bdfa3-a28d-4ab3-a4b9-0b74f616d960/Na-kole-do-Isnatnbulu,-aneb-Navod-pro-starsi-a-pok.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“