Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Minikokrhel Fest II.

Koná se 15.01.2011 od 20:00 v hostinci Katapult, Bačetín u Dobrušky.

Kapely: S.P.S., Vision Days, Werglův Pjos, Rizikové Pracoviště

Web festivalu: http://www.hostineckatapult.cz

Zdroj: freemusic.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“