Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Městem architektury vás může provést mapa

U příležitosti loňského hlavního tématu propagace města, kterým je architektura poslední stovky let vydalo Statutární město Hradec Králové mapu 1910 - 2010 100 let moderní architektury v Hradci Králové.

V obsahové části mapy najdete přehled nejvýznamnější architektů, kteří v tomto období působili v Hradci Králové. Jejich zajímavé stavby jsou pak vyznačeny v mapové části zahrnující jednak zvětšený výřez centra města, tak i celé městské území.

Mapa je zdarma na vyžádání v informačních centrech města v české a anglické verzi.

http://www.hradeckralove.org/uploads/Perex_obrazky_odboru/Odbor_kultury_sportu_a_cestovniho_ruchu/obrazky_web/Aktuality/mapa_aktualita.jpg

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“