Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kurzy průvodců sportovních činností v cestovním ruchu

Univerzita Hradec Králové pro vás připravila kurzy průvodců sportovních činností v cestovním ruchu.

* specializace TURISTIKA - přihlášky přijímáme do 11.4.
* cena za kurz celkem 10350,- Kč (bez DPH)

Připravujeme specializace:
* cykloturistika
* vodácká turistika

Kurz se skládá celkem ze tří částí (ceny uvedené s DPH):
1. obecná část - 1500,- Kč
2. První pomoc - 2455,- Kč
3. specializace (momentálně v nabídce turistika) - 8345,- Kč

Uchazeč může absolvovat každou část kurzu odděleně. K získání certifikátu musí však mít úspěšně splněny všechny tři části. Pokud 1. nebo 2. část kurzu uchazeč již jednou absolvoval a má tyto úspěšně splněny, nemusí je již při zájmu o novou (další) specializaci opakovat a absolvovat bude jen část třetí - specializaci.

Celkový rozsah: 150 hodin
  1. Obecná část kurzu obecné způsobilosti je organizována distanční formou studia teoretických předmětů prostřednictvím internetu, uchazeč obdrží CD s výukovými materiály a rovněž může využít podporu virtuálního studijního prostředí (program Oliva.uhk.cz)
  2. Kurz první pomoci - praktická fyziologie a speciální traumatologie - je zaměřen na praktické činnosti při poskytování první pomoci, je realizován prezenční formou
  3. Speciální část je organizována prezenční formou studia - kurzy dle specializací
  4. V odpovídajícím prostředí a je zakončena písemnou, ústní a praktickou zkouškou s metodickým výstupem.
  5. Pořádání těchto kurzů Katedrou rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK je plně v souladu s živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb (paragraf 73a odst.2) a jeho novelami, metodickým pokynem MPO číslo 11/2000 (příloha č.2 Živnostenského zákona o skupině č. 214 a dále pak dle zákona č. 309/2000.

Kurzy průvodců sportovních činností v cestovním ruchu - schéma kurzu:
http://uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/fakulta-informatiky-a-managementu/institut-dalsiho-vzdelavani/studenti/kurz-pruvodce-sportovnich-cinnosti/Documents/Kurzy%20pr%C5%AFvodc%C5%AF%20sportovn%C3%ADch%20%C4%8Dinnost%C3%AD%20v%20cestovn%C3%ADm%20ruchu%20-%20sch%C3%A9ma%20kurzu.pdf

Kurzy průvodců sportovních činností v cestovním ruchu - podrobné informace:
http://uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/fakulta-informatiky-a-managementu/institut-dalsiho-vzdelavani/studenti/kurz-pruvodce-sportovnich-cinnosti/Documents/Kurzy%20pr%C5%AFvodc%C5%AF%20sportovn%C3%ADch%20%C4%8Dinnost%C3%AD%20v%20cestovn%C3%ADm%20ruchu%20-%20podrobn%C3%A9%20informace.pdf

Elektronická přihláška:
http://uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/fakulta-informatiky-a-managementu/institut-dalsiho-vzdelavani/elektronicka-prihlaska/

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“