Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Internet a můj handicap 2011

Sedmý ročník literární soutěže vyhlašují sdružení BMI, AISO a Křižovatka.cz. V prvních pěti ročnících byla soutěž zaměřena jen na internet, nyní zůstává sice její tradiční název Internet a můj handicap, ale tematicky se rozšiřuje o to, jak pomáhá lidem se zdravotním postižením také telefon.

Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 20. února 2011 na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz a popřípadě v dalších médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.

Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům se uskuteční na konferenci INSPO v sobotu 19. března 2011 v Kongresovém centru Praha, kam budou pozváni všichni soutěžící.

Pro soutěžící jsou připraveny následující ceny (další budou postupně doplněny):
- pobytový zájezd na 12 dnů do Řecka pro 2 osoby od CK Lotos
- USB modem s dvouletým bezplatným připojením k internetu a mobilní telefon od společnosti Telefónica O2
- 5x Zoner Photo Studio od firmy Zoner software
- 15x kniha od nakladatelství Portál

Zvláštní ceny udělí časopisy Gong, Můžeš a Vozíčkář

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.helpnet.cz/inspo/internet-a-muj-handicap-2011-propozice-souteze

Zdroj: www.helpnet.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“