Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hledá se autor bestselleru

Nakladatelství Fragment vyhlašuje soutěž o nejlepší povídky pro dospělé.

V období od 3. ledna do 28. února 2011 mohou dosud nepublikovaní autoři zasílat své příběhy o celkovém rozsahu 15, maximálně 20 normostran. Téma povídky je vymezeno jediným pravidlem: musí být určena dospělým čtenářům. O pěti nejlepších autorech rozhodne hlasování široké veřejnosti a odborná novinářská porota. Vítězné povídky vydá Nakladatelství Fragment knižně.

Kniha vítězných povídek bude 5. května 2011 slavnostně pokřtěna Zdeňkem Svěrákem za účasti autorů v Paláci knih Luxor. O týden později umožní Nakladatelství Fragment vítězům také autorské čtení na veletrhu Svět knihy.

Deset korun z každého vydaného výtisku bude zasláno na konto Paraple.

Odbornou porotu tvoří:
Marta Bystrovová – Lidové noviny
Kateřina Farná – Právo
Ondřej Bezr – iDNES.cz
Vojtěch Varyš – Týden

Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách soutěže: www.hledaseautor.cz

Zdroj: www.hledaseautor.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“