Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří v NZDM Modrý Pomeranč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč rozšíří od února svoji působnost do lokality v blízkosti nákupního centra Hvězda. Zde budou nabízeny služby mladým lidem ve věku 13 až 19 let, kteří nemají možnost smysluplného trávení volného času.

NZDM Modrý pomeranč otevírá nové prostory. Při této příležitosti pořádá již tradičně Den otevřených dveří, který proběhne 28. 1. 2010 v novém zázemí. Oficiální zahájení proběhne v 10 hodin, prostory si bude možné prohlédnout do 16 hodin.

Pokud se chcete seznámit s prací „nízkopraháče“ a prohlédnout si nově zrekonstruované prostory, přijďte se podívat v Den otevřených dveří do bývalého výměníku ve Formánkově ulici č.p. 437.

Další informace:
Mgr. Michaela Čermáková, DiS., vedoucí NZDM Modrý pomeranč
Telefon: 495 260 510, 777 041 030
nizkoprahove.centrum@salinger.cz
www.salinger.cz

Zdroj: khk.neziskovka.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“