Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové pořádá Den otevřených dveří.

V sobotu 15. 1. 2011 v 9.00 hodin, Velká posluchárna v budově teoretických ústavů Lékařské fakulty UK, Šimkova 870, Hradec Králové.

Zájemci budou seznámeni
* s požadavky k přijímacímu řízení pro akademický rok 2011/2012
* s informacemi o studiu magisterských studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
* s informacemi o studiu bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra (kombinovaný) + Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie (kombinovaný)

Bude umožněna prohlídka vybraných pracovišť teoretických ústavů Lékařské fakulty a Stomatologické kliniky FN Hradec Králové.

Prohlídky pracovišť končí ve 12.00 hod.

(V odpoledních hodinách je možné navštívit i den otevřených dveří na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se sídlem v Hradci Králové - prezentace od 13,00 h, ve 12,30 bude pro zájemce přistaven autobus pro přesun na FVZ).

Zdroj: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“