Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří na Filozofické fakultě UHK

Filozofická fakulta UHK zve na Den otevřených dveří, který se koná v pátek 21. ledna 2011 od 9 do 13 hodin v budově č. 2 (nám. Svobody 331, http://uhk.cz/cs-cz/o-univerzite/budovy/mapa-a-seznam-budov).

Rozpis prezentací jednotlivých oborů naleznete na stránkách http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/novinky-na-uhk/prehled/Documents/Den%20otev%C5%99en%C3%BDch%20dve%C5%99%C3%AD%20%20-%20FF%2021.%20ledna%202011.pdf.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“