Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Víte, jak se chránit na Internetu?

Užitečné rady pro děti, rodiče, školy a ostatní uživatele internetu najdete na stránkách Policie ČR v článku Víte, jak se chránit na INTERNETU?

Článek naleznete zde: www.policie.cz/clanek/vite-jak-se-chranit-na-internetu.aspx)

Zdroj: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“