Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Tradiční vánoční trhy

Tradiční vánoční trhy v Hradci Králové se konají 18. až 22. prosince vždy od 9 do 18 hodin na Masarykově náměstí v Hradci Králové.

Tradiční prodejní akce výrobků lidové tvorby a uměleckých řemesel s kulturním programem, ve kterém vystoupí soubory různých žánrů.

Zdroj: HKVS
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“