Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravný kurz pro zájemce o studium historie

Historický ústav Univerzity Hradec Králové tak jako každý rok organizuje přípravný kurz pro zájemce o studium historie.

Název kurzu: Přípravný kurz pro zájemce o studium historie pro školní rok 2011/2012
Termín: 11.3. 2011 – 1.4. 2011
Cena kurzu: 1.000 Kč

Kontakt na katedru/ústav: Jitka Arnoštová, tel. 493331251, jitka.arnostova@uhk.cz

Anotace kurzu: http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/uchazeci/pripravne-kurzy/Documents/Historie%20-%20p%C5%99%C3%ADpravn%C3%BD%20kurz%20-%20anotace.pdf
Program kurzu: http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/uchazeci/pripravne-kurzy/Documents/Historie%20-%20p%C5%99%C3%ADpravn%C3%BD%20kurz%20-%20program.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“