Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Na Bílou věž začátkem roku

Kvůli značnému zájmu veřejnosti přichází Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s novinkou. Sezonu rozšíří v roce 2011 o další nabídku - možnost navštívit věž kromě standardní sezony také každý víkend v lednu, únoru a březnu. Začíná se 8. a 9. ledna.

„Půjde opět o celodenní prohlídky, tedy od 9 do 12 a dále od 13 do 17 hodin. Kromě toho bude možné absolvovat rovněž prohlídky noční od 20 do 24 hodin, které se uskuteční kromě soboty novoroční každou první sobotu v měsíci, tedy v termínech 8. ledna, 5. února a 5. března,“ přiblížil ředitel společnosti Miroslav Franc.

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“