Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

L´Oréal - stipendium pro ženy ve vědě

Právě probíhá 5. ročník projektu s názvem: Pro ženy ve vědě.

Jedná se o známý projekt, který se každoročně koná jak na mezinárodní tak i na lokální úrovni. Projekt podporuje mladé vědkyně do 35 let (včetně). Ty zasílají své přihlášky s navrhovaným výzkumem do sekretariátu České komise pro UNESCO do konce ledna 2011. Žádosti o stipendium hodnotí odborníci vyzváni Českou akademií věd ČR, kteří předkládají svůj posudek porotě, jejíž předsedkyní je pí. Prof. RNDr. Helena Illnerova, DrSc.

Porota vybere tři nejlepší práce a jejich autorky získají stipendium v hodnotě 250 000 Kč.

Přihlášky je možné podávat do 31. ledna 2011.

Letošní stipendia budou udělena českým ženám pracujícím ve vědeckém výzkumu v oblasti matematicko –fyzikálních, technických, chemických, biologických a lékařských věd.

Více informací naleznete také na webu: http://www.prozenyvevede.cz/

Zdroj: LF UK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“