Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kapela Garage a Tony Ducháček v Dobrušce

11. prosince 2010 od 20:00 proběhne v Dobrušce v hostinci Katapult v Bačetíně koncert kapely Garage a Tonyho Ducháčka. Akce začíná ve 20:00 hodin.

Plakátek k akci naleznete na stránkách http://www.okolohradce.cz/admin/data/clanky/obrazek_6528.12

Více informací naleznete na stránkách www.hostineckatapult.cz

Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“