Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Základní norma zdravotnických znalostí

Kurz pořádá Český červený kříž - Oblastní spolek Hradec Králové. Koná se 4. - 5. 12. 2010. Přihlášky zasílejte do 26. 11.


doba trvání: 12 hodin
osvědčení: Průkaz absolventa ZNZZ
cena: 900,- Kč

obsah kurzu:
1. zabezpečení místa nehody
2. transport zraněného
3. kontrola životních funkcí
4. zvládání masivního krvácení
5. postižený v bezvědomí
6. zraněný s dýchacími obtížemi
7. srdeční zástava
8. postižený se srdečním záchvatem
9. vážnější popáleniny a krvácející rány

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ) je kurz vhodný pro každého. Hodit se může nejen zájemcům o získání teoretických a praktických znalostí první pomoci, ale také například studentům a zájemcům o práci jako au-pair v zahraničí.

Český červený kříž je držitelem Evropského certifikátu první pomoci (EFAC) právě pro tento kurz.

Dozvíte se v něm hlavní zásady poskytování předlékařské první pomoci, objasníme vám život zachraňující úkony v případech přímého ohrožení života, prakticky si nacvičíte postup při oživování a bezvědomí. Platnost průkazu je 4 roky.

Zdroj: http://www.cckhk.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“