Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Z římských katakomb až na severovýchod Čech

Koná se v pátek 19.11.2010 od 18:00 v Porotním sále Jičínského zámku.

Přednáška o zapomenuté a málo známé kapitole z dějin města Jičína

Autorem dvou obrazů v kostele sv. Ignáce v Jičíně je český barokní malíř Karel Škréta; jeden z těchto obrazů zpodobňuje světici sv. Sekundinu, která byla v minulosti považována za patronku města Jičína; sv. Sekundina se řadí mezi jedny z prvních křesťanských mučedníků, umučených v době římského císařství a její ostatky, původně uložené v římských katakombách, byly r. 1658 přeneseny právě do Jičína.

Plakátek k akci naleznete na stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/kalendar-akci/2010_11_mail.jpg

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“