Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

VIrtuální prohlídka Hradce Králové

Osm různých scén z Hradce Králové je nyní k vidění na internetu.

Zájemci, kteří si chtějí centrum Hradce prohlédnout v klidu domova, najdou prohlídku městem na stránkách www.hradeckralove.cz.

Virtuální panoramatická fotografie nabízí návštěvníkovi libovolný pohled všemi směry, objekty na snímku je možné přibližovat či oddalovat, jednotlivé scény lze mezi sebou vzájemně propojovat. „Virtuální prohlídka Hradce Králové obsahuje celkem osm scén: dva různé pohledy z Bílé věže, Velké náměstí, Malé náměstí, Ulrichovo náměstí, Masarykovo náměstí, Riegrovo náměstí z pohledu chodce a Riegrovo náměstí z ptačí perspektivy,“ říká provozovatel webových stránek Jaroslav Fišer.

Scény je možné prohlédnout si samostatně nebo v jednom velkém souboru, ve kterém jsou lokality pomocí směrových šipek vzájemně propojeny. Virtuální procházka městem může být zajímavá jak pro turisty tak i pro obyvatele města.

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“