Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Týden vzdělávání dospělých

Týden vzdělávání dospělých se v Královéhradeckém kraji uskuteční celý příští pracovní týden.

Pátý ročník souboru seminářů, ukázkových hodin, ukázek rekvalifikací, prezentace činností různých vzdělávacích institucí a podobně organizuje pro veřejnost Úřad práce. Cílem je seznámit zájemce s možnostmi a důležitostí celoživotního vzdělávání. Některé aktivity bude možné navštívit přímo na úřadu práce, jiné u různých vzdělavatelů. Všechny přitom budou bezplatné.

Akce je určena jednak pro uchazeče o zaměstnání, ale i pro ostatní zájemce.

Týden vzdělávání dospělých nabídne například semináře na téma Jak se nespálit při jednání se zaměstnavatelem, Nebojte se přijímacího pohovoru, Možnosti zaměstnání a vzdělávání v zemích EU, Základy podnikání – příprava podnikatelského záměru nebo Jak nespadnout do dluhové pasti.

Program se podařilo rozšířit do všech okresů.
Veškeré aktivity realizované v rámci Týdne vzdělávání dospělých jsou pro účastníky bezplatné. Informace o programu naleznou zájemci na webových stránkách Královéhradeckého kraje a jednotlivých úřadech práce.

Program týdne pro Hradec Králové naleznete na stránkách http://portal.mpsv.cz/sz/local/hk_info/tyden_vzdelavani_dospelych/program

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“