Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Týden proti AIDS

Již 15. ročník preventivního projektu „Týden proti AIDS“ se v Hradci Králové uskuteční od pondělí 22. do pátku 26. listopadu.

Akci pořádá Sion – Nová generace s mezinárodní organizací ACET u příležitosti Světového dne boje proti AIDS, kterým byl vyhlášen 1. prosinec. Hlavní část projektu tvoří přednášky, určené žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům středních škol a učilišť.

Nakažení virem HIV a onemocnění AIDS je jednou z hlavních linií přednášek. Dotýkají se však stejně aktuálních témat, jako jsou partnerské vztahy, sexuální život (i různé mýty o něm), nechtěná těhotenství a okrajově také drogové závislosti.

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“