Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Touhy a sny K. H. Máchy

Koná se v úterý 16. listopadu v 17,00 hodin, přednáškový sál v 1. patře, Tomkova 177.

Lyrická meditace K. H. Máchy v povídce Marinka, její hudebnost, touhy i tep doby. Romantickým příběhem „nečítankového“ hrdiny Vás provedou Hana Myslivcová a Petra Landsmannová.

Pořad se koná v rámci festivalu Dny poezie 2010. Pořad se koná díky finanční podpoře MK ČR.Vstup volný.

Zdroj: Knihovma města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“