Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Setkání s Martinem

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové již tradiční akci "Martin na bílém koni pod Bílou věží aneb Zimní vítání turistů na Hradecku".

Ve čtvrtek 11. listopadu v 16 hodin budete nejen svědky příjezdu Martina na bílém koni pod Bílou věž. Je zde pro vás připraven křest nových propagačních materiálů o Hradci Králové, představení služby Blue Info v IC na Gočárově třídě a netradiční prohlídka Bílé věže.

Zcela výjimečně bude otevřena kaple sv. Klimenta a chrám Sv. Ducha. Doprovodný program zahrnuje též ochutnávky a prodej svatomartinských rohlíčků, svatomartinského vína, perníčků, medoviny a svíček, čokolády, vánočních roztomilostí, ukázky kovářského řemesla, kulturní program a pohádkové putování pro děti.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“