Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

přednáška Mons. T. Halíka - Tolerance už nestačí

Nadace mezilidské tolerance T. Grala při Lékařské fakultě UK v Hradci Králové pořádá pro studenty, členy akademických obcí královéhradeckých vysokých škol a zainteresovanou veřejnost přednášku Mons. Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. "TOLERANCE UŽ NESTAČÍ".

Koná se dne 10. listopadu 2010 v 15.00 hodin ve velké posluchárně Lékařské fakulty UK v Šimkově ulici.

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.lfhk.cuni.cz/tolerance/

Zdroj: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“