Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mág aneb krátká pouť básníka

Večer věnovaný rozeklanému osudu Karla Hynka Máchy. Zastavení s pásmem
životopisných událostí poeticky ztvárněných Františkem Vláčilem. Komponovaný porad s užitím mluveného slova a hudebních ukázek. Pořad se koná díky finanční podpoře MK ČR. Vstup volný.

Koná se v úterý 30. listopadu v 17 hodin, poslechové studio hudební knihovny, Tomkova 620.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“