Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kurz košíkářství

Koná se ve dnech 13.11.2010 - 14.11.2010 od 9:00 hodin, Dům pod Jasanem, Voletiny u Trutnova.

Pletení košů a ošatek z vrbového proutí, základy pletení celých košů, oválných košů, květníků, košů na brambory, dřevo atd. Nauka o materiálu.
Cena: 1500,- za dvoudenní kurz (materiál, pomůcky, občerstvení v ceně)

Bližší informace naleznete na stránkách www.dumpodjasanem.cz

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“