Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Konferenci "Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran v rozvojových zemích"

Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové pořádá konferenci "Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran v rozvojových zemích".

Konference se koná 25. listopadu 2010 v budově Filozofické fakulty na nám. Svobody 331 v místnosti B9.

Více informací a program naleznete na stránkách http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/kalendar-akci/konference/Documents/Konference%20-%20Metodologick%C3%A9%20probl%C3%A9my%20v%C3%BDzkumu%20politick%C3%BDch%20stran%20v%20rozvojov%C3%BDch%20zem%C3%ADch.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“