Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Koncert Lokálky

Koná se v sobotu 27. listopadu od 20 do 24 hodin, Velký sál Adalbertina.

Koncert známé hradecké skupiny nazvaný „Jedeme dál“ je k poslechu i k tanci. Stolová úprava s občerstvením. Vstupenky v předprodeji v Městském informačním centru.

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“