Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční

Česká mše vánoční, nejslavnější a nejpopulárnější skladba pro vánoční období zazní v Hradci Králové v Městské hudební síni ve čtvrtek 2.12.2010 od 19:00 do 20:00 hodin.

Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře je česky psaná nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období. Církevní skladba Jakuba Jana Ryby vypráví příběh o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu.

Předprodej vstupenek: obvyklá prodejní místa, www.ticketportal.cz.

Zdroj: Kudyznudy.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“