Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Internetový videoslovník znakového jazyka

Hradecké školy pro děti s vadami sluchu ve Štefánikově ulici nedávno získaly prestižní ocenění. Náleží jim za za vytvoření vůbec prvního kompletního internetového videoslovníku znakového jazyka v Evropě.

Na internetu se kdokoliv může do slovníku podívat a učit se znakové řeči nebo se ve znakování zdokonalovat. Do slovní zásoby se přidává i odborné názvosloví pro specializované obory. Ve slovníku je zaneseno i jak se jednotlivé znaky liší v různých zemích.

"Každé slovo má svůj specifický znak, který ukazuje na krátkém videu dobrovolník, kromě vizualizace lze přehrát i zvukovou stopu jednotlivých slov," popisuje princip internetového slovníku ředitelka školy a koordinátorka projektu Iva Rindová.

Do projektu se už zapojilo dvanáct zemí včetně Ruska a africké Ugandy, ale česká verze má jako jediná pokryto sto procent slovíček.

Slovník naleznete na stránkách http://www.spreadthesign.com/cz/

Zdroj: hradec.idnes.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“