Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Garage a Tony Ducháček v Bačetíně

V sobotu 20. listopadu 2010 proběhne v Dobrušce v hostinci Katapult v Bačetíně koncert na kterém vystoupí legenda undergroundu Garage a Tony Ducháček.

Více informací: www.hostineckatapult.cz

Plakátek na akci naleznete na stránkách http://hostineckatapult.cz/data/plakaty/garage.jpg

Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“