Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří FVZ

Den otevřených dveří pro zájemce o studium na Fakultě vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové se uskuteční 15. ledna 2011, a to se začátky v 9.00 a ve 13.00 hodin. Místem konání Dne otevřených dveří je Nový areál Fakulty vojenského zdravotnictví UO, Třebešská 1575, Hradec Králové.

Den otevřených dveří je určen všem zájemcům o studium na Fakultě vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové, zejména pak zájemcům o studium vojenského všeobecného lékařství. Prezentovány však budou i studijní programy vojenské zubní lékařství, vojenská farmacie a zdravotnický záchranář. Přihlášky ke studiu do všech studijních programů se přijímají do 28. února 2010.

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/sluzby_zarizeni/Stranky/den_otevrenych_dveri_FVZ.aspx

Zdroj: Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“