Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Bezdomoví romantiků

"Bezdomoví romantiků - Proměny romantického životního pocitu."
Další Literární dílny vzpomenou 200. výročí narození K. H. Máchy. Přednáší doc. PaedDr. Božena Plánská, CSc.

Koná se ve čtvrtek 25. listopadu v 17.00 hod., konferenční sál v 5. podlaží Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“