Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Aqua Party - New York

Aqua Party - New York v Aquacentru Hradec Králové.
Koná se 24.11.2010 od 19:00 do 22:00 hodin.

- Tobogán, vířivky, sauna, pára, vlnobití...
- 3 hodiny za cenu 2 hodin
- předtančení, newyorské rytmy
- laser show
- soutěže o ceny
- hudba na přání

Plakátek na akci naleznete na stránce http://akce.ph7.cz/soubory/2010/9ap_aqua_party_new_york/9ap_aqua_party_new_york.jpg

Předprodej a bližší informace na www.ph7.cz

Zdroj: Akce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“