Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Adventní věnce

Středisko SEVER zve všechny zájemce na tradiční řemeslnou dílnu, kde si připomeneme příchod adventu a Vánoc.

Dílna se koná 27.11.2010 od 13 do 17 hodin v prostorách střediska SEVER v Horním Maršově.

Povídání o tom, jak se dříve Vánoce a advent slavily. Vyrobíme si adventní věnce na stůl i na dveře z různých tradičních přírodních materiálů.

Cena: 100Kč
S sebou: 4 svíčky a pevný základ na věnec

Přihlášky telefonem nebo emailem nejpozději 2 dny předem:
monika.kosinova@ekologickavychova.cz nebo tel. 739 203 208

Pozvánku na akci naleznete na stránkách http://sever.ekologickavychova.cz/uvod/hlavni-soubory-ke-stazeni/doc_download/230-pozvanka-advent

Zdroj: Středisko ekologické výchovy SEVER
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“