Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogy

Kurz pořádá Český červený kříž - Oblastní spolek Hradec Králové. Koná se dva po sobě jdoucí víkendy, 20. - 21. 11. a 27. - 28. 11. 2010. Přihlášky zasílejte do 12. 11.


celkem: 40 hodin
osvědčení: Průkaz ZZA
cena: 2 200,- Kč

Kurz akreditovaný MŠMT.

obsah kurzu:
- dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví
1. základy stavby a funkce lidského těla
2. první pomoc - teoretická část
3. první pomoc - praktická část
4. péče o nemocné
5. základy zdravotnické dokumentace
6. práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
7. hygiena a epidemiologie
8. základy záchrany tonoucích

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka (dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb.) na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech apod.

Jedná se o 40 hodinový kurz s akreditací ministerstva školství. Obsahem je nejen teoretická a praktická znalost první pomoci, ale také znalost základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je i nácvik záchrany tonoucího. Kurz je veden v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví.

Platnost průkazu je 4 roky.

Zdroj: http://www.cckhk.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“