Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Wodoo

Přednáška Mgr. Jany Jirouškové, CSc., kurátorky etnografického oddělení Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Pořádáno ve spolupráci se Společností přátel Afriky a Společností česko–arabskou.

Koná se v úterý 2. listopadu v 17:00 hodin, přednáškový sál v 1. patře, Tomkova 177.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“