Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava o Historii sociálních služeb v Hradci Králové

Výstavu o Historii sociálních služeb v Hradci Králové, výstavu kreseb
"Stárneme s Humorem", pořádá Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s., Souběžná 1746, HK, jídelna Harmonie II., od 27. 10. do 19. 11. 2010. Otevřeno pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hod.

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“