Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Východočeský výtvarný salon Jaroměř

V Jaroměři se Východočeský výtvarný salón koná od 07.11. do 26.11.2010. Místem konání je Městské muzeum v Jaroměři.

Bližší informace naleznete na stránkách www.muzeumjaromer.wz.cz nebo www.uvuhk.cz.

Zdroj: Unie výtvarných umělců Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“