Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

V. celostátní setkání animátorů seniorů

V. celostátní setkání animátorů seniorů určené lidem různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se aktivně podílejí na chodu křesťanských společenství seniorů (např. na diecézní úrovni, ve farnostech, domovech pro seniory apod.) a také těm, kdo se o tuto činnost zajímají a chtějí se aktivně zapojovat především v pastorační práci se seniory.


Program:

Pátek 5.11.2010
Nové Adalbertinum - chodba přízemí
8:30 - 10:00 - registrace

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
8:30 - 10:00 - předprogram Moses v duchu Taizé (MOdlitba animátorů za SEniory a Službu)
10:45 - 11:00 - zahájení
od 11:00 - slavnostní bohoslužba - hlavní celebrant Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Nové Adalbertinum - Velký sál
12:00 - 13:30 - oběd
13:45 - 14:30 - 1. přednáška - P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem.: "Úkol pastorace: začlenit seniory do aktivní společnosti"
14:30 - 14:45 - přestávka
14:45 - 15:30 - 2. přednáška - PhDr. Ing. Marie Oujezdská: "Společenské nároky na rodinu a úloha seniora - i z pohledu Evropské unie"
15:30 - 15:45 - přestávka
15:45 - 16:30 - 3. přednáška - P. František Lízna SJ: "Křesťan a pouť"
16:30 - 18:00 - přestávka, ubytování, doprovodný program (promítání filmové pohádky Potůček a Temné jezero knížete Vodomora)
18:00 - 19:00 - večeře
19:15 - 20:00 - benefiční koncert - Eva Henychová (výtěžek bude věnován k podpoře nového vánočního programu Diecézního centra pro seniory "Pojďme za hvězdou", který je určený lidem v domovech pro seniory)

Sobota 6.10.2010

Nové Adalbertinum - Velký sál
8:30 - 9:15 - 4. přednáška - Sr. Miriam Baumruková: "Význam řeholního společenství v životě seniorů"
9:15 - 9:30 - přestávka
9:30 - 10:15 - 5. přednáška - MUDr. Marie Svatošová: "Normální je věřit"
10:15 - 10:30 - přestávka
10:30 - 11:15 - beseda - p. Martin Stropnický: "Velvyslancem ve Vatikánu"
11:15 - 11:30 - přestávka
11:30 - 12:30 - závěrečná reflexe setkání - moderuje P. ICLic. Karel Moravec
12:30 - 12:40 - zakončení
od 12:45 oběd

Informace a přihlášky:
Biskupství královéhradecké, Diecézní centrum pro seniory
Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661
mobil: 737 215 328 nebo 734 435 368
e-mail: animatori@diecezehk.cz
web: www.animatori.cz (online přihláška, aktuality, základní informace...)
skype: animatori-CR

Uzávěrka doručení přihlášek a plateb:

20. 10. 2010 - Pro všechny, kteří si spolu s účastí (stravou) objednávají také ubytování
27. 10. 2010 - Pro ty, kteří přihlašují pouze účast se stravou nebo bez stravy

Zdroj: http://www.animatori.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“