Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Týden sociálních služeb

Své prostory veřejnosti i potenciálním klientům zpřístupní tento týden šest hradeckých organizací, které se zapojily do druhého ročníku Týdne sociálních služeb.

Cílem dnů otevřených dveří je především seznámení s prací poskytovatelů sociálních služeb, kterými jsou například komunitní a nízkoprahová centra, zařízení zabývající se náhradní rodinnou péčí, ale také spolek neslyšících či domov důchodců.

SNN v ČR - Hradecký spolek neslyšících, Milady Horákové 504, 500 06, Hradec Králové 6
Pondělí 4. října (přednáška), Středa 6. října od 10 do 16 hodin

Domov důchodců Hradec Králové, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
Úterý 5. října od 9 do 16 hodin

NZDM Modrý pomeranč, Selicharova 1420, Hradec Králové 500 12
Středa 6. října od 12 do 17 hodin

Komunitní centrum Amaro Phurd-Pražská, Pražská třída 559; 500 04 Hradec Králové
Středa 6. října od 9 do 15 hodin

Občanské sdružení Salinger, Komunitní centrum Amaro Phurd - Okružní, Okružní 873, Hradec Králové
Středa 6. října od 9 do 15 hodin

Stopa čápa, Karla IV. 430, Hradec Králové 500 02
Středa 6. října od 8.30 do 17 hodin

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“