Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

StudentBroker

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů (http://www.rmsystem.cz/) ve spolupráci s několika českými univerzitami připravili pro studenty interaktivní program StudentBroker, prostřednictvím kterého je možné jednoduše načerpat nové znalosti a zkušenosti z oblasti kapitálového trhu.

Registrace a bližší informace na http://www.studentbroker.cz/.

Univerzity zařazené v partnerském programu
* Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta
* Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
* Moravská vysoká škola Olomouc
* Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
* Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
* Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
* Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
* Univerzita Karlova v Praze (FSV) - Institut ekonomických studií
* Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
* Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
* Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
* Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“