Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Spadaným listím

Úpičtí turisté pořádají 17. ročník dálkového pochodu.
Start 16.10.2010 od 7 do 9 hodin na úpickém náměstí T. G. M., cíl v Osadě Paseka v Jestřebích horách na Jestřebí boudě do 19,00 hodin.
Trasy : pěší od 12 do 50 km, cyklotrasy 30 a 50 km

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“