Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Slovem ke slávě : Karel Havlíček Borovský

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vás zve v úterý 12. října od 17.00 hodin do konferenčního sálu v 5. podlaží na druhou literární přednášku Mgr. Patricka Ungermanna z cyklu Slovem ke slávě.

Řeč bude o novináři, ale i básníkovi a humanistovi K. H. Borovském, jenž byl blízkým přítelem Boženy Němcové. Mluvit budeme o jeho rodičích, dětství a stěhování do Brodu, o jeho třech velkých vzorech nebo o jeho studiích a cestě ke statečné redaktořině. Mgr. Ungermann přečte i úryvky z dopisů K. H. Borovského matce, ženě i osobnostem veřejného života.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“