Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Seminář s účastí zástupců českých vysokých škol

Libanonská krajanská Asociace absolventů českých a slovenských škol ve spolupráci se zastupitelským úřadem České republiky v Bejrútu a Slovenské republiky, rezidentním v Damašku, chystá na 18. 11. 2010 v Bejrútu seminář na téma možnosti studia na vysokých školách v České republice, na kterém by uvítali účast zástupců českých vysokých škol.


Seminář bude zaměřen na komplexní nabídku možností vysokoškolského studia v ČR, možnosti krátkodobých stáží a zapojení do programu Erasmus Mundus. Předpokládá se účast zástupců libanonských univerzit, což by pro české vysoké školy mohla být vhodná příležitost pro navázání kontaktů a případné spolupráce.

V případě zájmu se prosím obraťte na Magdalenu V. Sládkovou (magdalena.sladkova@msmt.cz) z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo přímo na zástupkyni velvyslance v Bejrútu, paní Martu Hladíkovou (marta_hladikova@mzv.cz).

Zdroj: Lékařská fakulta UHK v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“