Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravný kurz pro zájemce o architekturu

Občanské sdružení Civitas per Populi pořádá již druhý ročník přípravného kurzu "nuláku" k přijímacím zkouškám a úvod do studia architektury. Kurz si klade za cíl připravit zájemce o studium architektury a stavitelství - budoucí studenty - na přijímací zkoušky v předmětech: kreslení, matematika a teorie a vývoj architektury.

Kuz bude probíhat v Salonu Královéhradeckém (bývalé knihkupectví Skippy, Střelecká ulice 748) formou devíti sobotních výukových bloků (pokaždé 6 hodin výuky).

První blok výuky proběhne v sobotu 9.10. od 9:00 formou ukázkové hodiny.

Další informace naleznete na stránkách www.civitas-group.cz

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“