Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravný kurz pro zájemce o studium na farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

Detailní informace o přípravném kurzu 2010/2011 naleznete na stránkách http://www.faf.cuni.cz/studium/prijimaci_rizeni/bakalarske_magisterske/pripravny_kurz/Stranky/pripravny_kurz_20102011.aspx.

Výuka začíná 6.11.2010 v nové posluchárně Farmaceutické fakulty UK v 9.00 hod., končí 2.4.2011.

Absolvování kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.

Zdroj: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“