Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednáška Bc. Františka Stárka (Čuňase) a vystoupení písničkáře Zdeňka Albrechta

23.10. 2010 v 15.00 hodin organizuje sdružení Bornflossrock Žacléř přednášku Bc. Františka Stárka (Čuňase) a vystoupení žacléřského písničkáře Zdeňka Albrechta. Akce se koná na Boudě Hubertus, Žacléř - Rýchory.

Plakátek na akci naleznete na http://files.zacler-rock.webnode.cz/200005518-dc0e9dd0c9/plak%C3%A1t%20na%20WEb%20koncept.jpg

Bližší informace naleznete na http://zacler-rock.webnode.cz/

Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“