Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

People for Africa

Koná se 29.10.2010 od 20 hodin v klubovně zahrádkářů v České Skalici.

Vicenzo Georgo Friends present People for Africa aneb Nasajem s Masajem. Českoskalická legendární bigbítová skupina The Ňadras na tomto minifestivalu oslaví 35. výročí.

Dále zahrají kapely Sepultura revival, Jo!Ska, Los Candelabros a Ganka.

Vstupné 69 Kč, můžete přinést školní pomůcky (tužky, propisky, pastelky, sešity,…). Výtěžek bude věnován škole pro masajské děti v tanzánském Mto wa Mbu; všichni účinkující se vzdali nároku na honorář.

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“